Dziękujemy!
przez I.Król

Koronawirus nie odpuszcza  a my robimy co tylko możliwe i najlepiej jak potrafimy, żeby osoby z niepełnosprawnościami  mogły bezpiecznie korzystać z wszystkich form wsparcia i kompleksowej rehabilitacji w naszych placówkach, uczyć się i pracować!

Jest to możliwe dzięki ogromnemu wsparciu jakie otrzymaliśmy od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5.

Wsparcie doraźne Edycja 2020 zakupiliśmy:

- 117 opakowań po 100 sztuk rękawiczek ochronnych
- 135 litrów płynów do dezynfekcji powierzchni
- 135 litrów płynów do dezynfekcji rąk

𝗗𝗭𝗜Ę𝗞𝗨𝗝𝗘𝗠𝗬 za ten dar serca w imieniu ponad 1500 dzieci, młodzieży i dorosłych osób osób z niepełnosprawnościami oraz pracowników Stowarzyszenia.

zdj3

zdj2

 

1 proc 2019 DL