CWRMD

 Centrum Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka

Wobec problemów, z którymi spotyka się rodzina z małym przedwcześnie urodzonym,
niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością dzieckiem, niezwykle
istotne jest stworzenie jak najbliżej jej miejsca zamieszkania kompleksowego
systemu specjalistycznych oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych,
leczniczo-rehabilitacyjnych i terapeutyczno-edukacyjnych. Działania
skoncentrowane na potrzebach najmłodszych dzieci i ich możliwościach
rozwojowych w istotny sposób mogą prowadzić do całkowitego
wyrównania zaburzeń rozwojowych lub też znacząco zmniejszyć
ich skutki w późniejszych etapach życia. Rodzice natomiast
potrzebują nadziei, wsparcia i wskazówek do właściwego
postępowania z dzieckiem. Wszystko to otrzymują w Centrum
Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. Z Centrum każdego
roku korzysta ponad 400 dzieci w wieku od urodzenia do
7 roku życia.

Nowoczesny budynek Centrum powstał dzięki wsparciu duńskich fundacji VELUX

CWRMD Aby żyć pełnią życia YouTube1

 

Ośrodek Wczesnej Interwencji

e-mail: owi@psoni-jaroslaw.org.pl

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia
Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

e-mail: nspwwrd@psoni-jaroslaw.org.pl

ul. 3 Maja 39A
37-500 Jarosław
tel.16 621 03 97

 

erejestracja/CWRMD

01

CWRMD

 Centrum Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka

Czytaj więcej
02

OREW

 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
im. Krystyny Rajtar

Czytaj więcej
03

NSPP

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Czytaj więcej

1 proc 2019 DL