NSPP

 

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Wychowankowie OREW mogą kontynuować edukację w trzyletniej ponadgimnazjalnej Niepublicznej Szkole Przysposabiającej do Pracy. Szkoła umożliwia im nabywanie i wzmacnianie kompetencji społecznych niezbędnych w dorosłym, niezależnym życiu. W szczególności przygotowuje uczniów do pełnienia roli pracownika zgodnie z osobistymi preferencjami i indywidualnym potencjałem zarówno w warunkach pracy chronionej, jak i na otwartym rynku pracy.
W szkole uczniowie nabywają umiejętności z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego, sporządzania posiłków, wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkowych, prac ogrodniczych oraz wytwarzania ekologicznej podpałki K-LUMET. Z oferty szkoły korzysta 30 uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.


Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy
adres ul. Wilsona 6c
37-500 Jarosław
facebook16 623 02 85
email nspp@psoni-jaroslaw.org.pl
facebook /nsppjaroslaw

 

01

CWRMD

 

Centrum Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka

02

OREW Jarosław

 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
im. Krystyny Rajtar w Jarosławiu

03

OREW Oleszyce

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
w Oleszycach

04

NSPP

 

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

05

ŚDS

 

Środowiskowy Dom Samopomocy