NSPP

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. KrystynyRajtar mogą kontynuować naukę w trzyletniej ponadgimnazjalnej szkole dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i współistniejącymi sprzężonymi niepełnosprawnościami. Szkoła umożliwia im nabywanie i wzmacnianie kompetencji społecznych niezbędnych w dorosłym, niezależnym życiu. W szczególności przygotowuje uczniów do pełnienia roli pracownika zgodnie z osobistymi preferencjami i posiadanym indywidualnym potencjałem, zarówno w warunkach pracy chronionej jak i na otwartym rynku pracy.

Uczniowie nabywają tu przede wszystkim umiejętności z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego, sporządzania i dystrybucji posiłków, wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkowych, prac ogrodniczych oraz konfekcjonowania w tym ekologicznej podpałki K-LUMET. Z oferty Szkoły korzysta 23 uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.


Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy
ul. Wilsona 6c
37-500 Jarosław
tel. 16 623 02 85
e-mail: nspp@jaroslaw.psoni.org.pl

 

Rekrutacja 2021

 /nsppjaroslaw

01

CWRMD

 Centrum Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka

Czytaj więcej
02

OREW

 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
im. Krystyny Rajtar

Czytaj więcej
03

NSPP

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Czytaj więcej

1 proc 2019 DL