ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy

 Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, w tym także z podwójną diagnozą (współistniejącą chorobą psychiczną), dla zaspokojenia swoich życiowych potrzeb wymagają kompleksowego wsparcia w sensownej, na miarę indywidualnych możliwości, codziennej aktywności. Odpowiedni plan dnia uwzględniający różnorodność form spędzania czasu oferuje im Środowiskowy Dom Samopomocy. Dbanie o wygląd zewnętrzny,nauka przygotowywania posiłków, gospodarowania środkami finansowymi, a także nabywanie umiejętności w kontaktach z innymi ludźmi to tylko część oferty placówki, z której korzysta 47 osób.

 

sds yt


Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. 3 Maja 39
37-500 Jarosław
tel. 16 623 06 51
e-mail: sds@psoni-jaroslaw.org.pl

 

facebook/https://www.facebook.com/sds.jaroslaw

01

CWRMD

 Centrum Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka

Czytaj więcej
02

OREW

 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
im. Krystyny Rajtar

Czytaj więcej
03

NSPP

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Czytaj więcej

1 proc 2019 DL