OREW Oleszyce

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
w Oleszycach

W Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym dzieci i młodzież realizują obowiązek szkolny oraz obowiązek nauki. Wychowankami Ośrodka są osoby z głęboką niepełnosprawnościąintelektualną bądź znaczną lub umiarkowaną ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. OREW w Oleszycach 15 dzieci otrzymuje skoordynowaną pomoc – edukację, rehabilitację specjalistyczną opiekę. Placówka zapewnia także bezpłatny transport.

 

Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno-Wychowawczy
adres ul. Zamkowa 61 a
37-630 Oleszyce
telefon 16 631 52 18
email orew.oleszyce@psoni-jaroslaw.org.pl
facebook /orewoleszyce

 

 

01

CWRMD

 

Centrum Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka

02

OREW Jarosław

 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
im. Krystyny Rajtar w Jarosławiu

03

OREW Oleszyce

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
w Oleszycach

04

NSPP

 

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

05

ŚDS

 

Środowiskowy Dom Samopomocy