Treningi Samodzielności

Treningi Samodzielności

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną chcą tak, jak ich rówieśnicy prowadzić maksymalnie niezależne życie. Często jednak brakuje im doświadczeń w podejmowaniu różnych aktywności związanych z codziennym funkcjonowaniem. Osoby te mogą, często przy niewielkim wsparciu, żyć zgodnie ze swoimi potrzebami, pragnieniami i wyborami. Doświadczanie samodzielności i naukę codziennych czynności oraz budowania relacji z innymi ludźmi umożliwiają im realizowane przez PSONI Koło w Jarosławiu treningi mieszkaniowe, w których uczestniczą także osoby z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością. Treningi stanowią znaczące wsparcie dla rodziców. Aby mogli oni wypełniać swoje obowiązki, potrzebna jest im okresowa pomoc, pozwalająca na zadbanie o własne zdrowie, przeprowadzenie spraw rodzinnych, czy też „złapanie oddechu” do dalszej opieki nad dzieckiem. Treningi mają zróżnicowaną formę (tygodniowe, weekendowe) i odbywają się w warunkach domowych. Są realizowane w mieszkaniu treningowym oraz w Domu Samodzielności w Jarosławiu, który powstał dzięki duńskim Fundacjom VELUX. Każdego roku z cyklicznych form treningów samodzielności korzysta blisko 80 dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.


Dom Samodzielności
ul. Wilsona 6b
37-500 Jarosław

1 proc 2019 DL