Mieszkanie Chronione

Mieszkanie Chronione

Dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą prowadzić życie zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami, jak też potrzebami i pragnieniami w małych formach mieszkaniowych, w tak zwanych warunkach chronionych. Mogą to być oddzielne domy, zespoły mieszkań, czy też pojedyncze mieszkania z zapewnionym wsparciem asystentów. Celem Mieszkania Chronionego jest stworzenie osobom z niepełnosprawnością warunków do życia możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego. Mieszkańcynabywają umiejętności gospodarowania budżetem, dbania o siebie i swoje zdrowie. Doświadczają odpowiedzialności za podejmowane decyzje i ich konsekwencje, a także poczucia odpowiedzialności za współmieszkańców. Uczą się budowania prawidłowych relacji międzyludzkich, rozwiązywania konfliktów, aktywnego wykorzystywania czasu wolnego. PSONI Koło w Jarosławiu prowadzi Mieszkanie Chronione, w którym zamieszkuje 9 osób.


Mieszkanie Chronione
ul. Wilsona 6a
37-500 Jarosław

1 proc 2019 DL