Indywidualna asystencja

Indywidualna asystencja

Indywidualne asystowanie to idea pozwalająca osobom z niepełnosprawnością intelektualną w pełni włączać się w nurt życia społecznego. Z projektu pn. „Indywidualna asystencja osób z niepełnosprawnością intelektualną” realizowanego w Jarosławiu przez Spółdzielnię Socjalną Ogród Dokumentów oraz Przedsiębiorstwo Społeczne OMNES korzysta 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Każda osoba otrzymuje wsparcie indywidualnego asystenta, który spędza z nią 30 godzin w miesiącu. Asysta jest zawsze realizowana w miejscu zamieszkania danej osoby, w godzinach popołudniowych i w weekendy, zgodnie z jej indywidualnymi potrzebami. Rolą asystenta jest włączanie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w życie lokalnej społeczności, w jej najbliższe otoczenie. Może to być wyjście na zakupy lub udział w lokalnych wydarzeniach, czasem załatwienie sprawy urzędowej, innym razem wizyta u rodziny, czy pomoc w codziennych czynnościach samoobsługowych. Dzięki indywidualnej asystencji, osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu i nawiązywania relacji z innymi ludźmi.

Indywidualna asystencja
ul. Wilsona 6a
37-500 Jarosław
tel. 16 621 53 78

1 proc 2019 DL