Mieszkanie Wspierane

Mieszkanie Wspierane

Sala wielofunkcyjna
Centrum spotkań i różnorodnych wydarzeń dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, członków ich rodzin i osób wspierających. To także miejsce służące wymianie poglądów, doświadczeń, edukacji oraz kulturze. Korzystają z niego zarówno członkowie PSONI Koło w Jarosławiu, uczestnicy i kadra placówek Stowarzyszenia jak i innych organizacji i instytucji z Podkarpacia i całego kraju.


Domowy Ogród
Otoczenie Domu Samodzielności zostało zaprojektowane i wykonane, a także jest utrzymywane przez Spółdzielnię Socjalną „Ogród Dokumentów”, zatrudniającą osoby z niepełnosprawnością intelektualną


Mieszkanie treningowe Treningi
samodzielności i niezależności życiowej dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Realizowane są cykle 5 dniowe i weekendowe, każdorazowo dla dwóch osób wspieranych przez asystentów. Finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Trening samodzielności
SERCE Domu Samodzielności dla dzieci i młodzieży z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Idea tygodniowych treningów rozpoczęta w wybudowanym, dedykowanym temu celowi obiekcie i realizowana blisko przez rok – a wszystko to dzięki wsparciu duńskich Fundacji VELUX. Kontynuowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Warsztat K-LUMET
Na parterze Domu Samodzielności mieści się warsztat Zakładu Aktywności Zawodowej, w którym osoby z niepełnosprawnością intelektualną uczą się pracy i pracują przy wytwarzaniu unikalnej ekologicznej podpałki K-LUMET w oparciu o franczyzę społeczną szwajcarskiej fundacji Les Perce-Neige.

 

1 proc 2019 DL