REGIONALNA ORGANIZACJA SELF-ADWOKATÓW

REGIONALNA ORGANIZACJA SELF-ADWOKATÓW

Self-adwokatura to proces przygotowujący osobę z niepełnosprawnością intelektualną do samodzielnego życia w społeczeństwie. Polega na uczeniu się mówienia otwarcie o swoich potrzebach i dbania o ich zaspokojenie, to rozwój potencjału, który posiada każdy człowiek. Warunkiem jego uruchomienia jest pozytywne myślenie o sobie, odwaga i gotowość wyrażania swojego zdania. W wyniku zdobywania tej kompetencji, osoba z niepełnosprawnością intelektualną staje się bardziej świadoma siebie, potrafi rozpoznać swoje zalety i trudności oraz wyrazić swoje cele, a przez otoczenie jest postrzegana jako osoba niezależna. Umiejętność ta jest początkiem samodzielności i końcem bezradności. Self-adwokatura dotyczy kilku obszarów funkcjonowania człowieka: samoświadomości, odpowiedzialności osobistej, niezależności od innych i asertywności, rozwiązywania problemów i komunikacji z innymi ludźmi. Jarosławscy self-adwokaci działają bardzo aktywnie – spotykają się regularnie, inicjują i organizują różnorodne wydarzenia obywatelskie. We współpracy z Polskim Radiem Rzeszów przygotowują audycje, zaś dla telewizji internetowej www.pod24. info reportaże, sondaże, wywiady. Mówią własnym głosem we własnych sprawach.

Regionalna Organizacja Self-Adwokatów
przy PSONI Koło w Jarosławiu
adres ul. Wilsona 6a
37-500 Jarosław
telefon 16 621 53 78
strona www.jaroslaw.psoni.org.pl/self_adwokaci
facebook /self.adwokaci.jaroslaw