Platforma self-adwokatów

Platforma self-adwokatów

Self-adwokatura to proces przygotowujący osobę z niepełnosprawnością intelektualną do samodzielnego życia w społeczeństwie. Polega na uczeniu się mówienia otwarcie o swoich potrzebach i dbania o ich zaspokojenie, to rozwój potencjału, który posiada każdy z nas. Warunkiem jego uruchomienia jest pozytywne myślenie o sobie, odwaga i gotowość wyrażania swojego zdania. W wyniku zdobywania tej kompetencji, osoba z niepełnosprawnością intelektualną staje się bardziej świadoma siebie, potrafi rozpoznać swoje zalety i trudności oraz wyrazić swoje cele, a przez otoczenie jest postrzegana jako osoba niezależna. Umiejętność ta jest początkiem samodzielności i końcem bezradności. Self-adwokatura dotyczy kilku obszarów funkcjonowania człowieka: samoświadomości, odpowiedzialności osobistej, niezależności od innych i asertywności, rozwiązywania problemów i komunikacji z innymi ludźmi. Jarosławscy self-adwokaci działają bardzo aktywnie – spotykają się regularnie, inicjują i organizują różnorodne wydarzenia obywatelskie. We współpracy z Polskim Radiem Rzeszów przygotowują audycje, zaś dla telewizji internetowej www.pod24.info reportaże, sondaże, wywiady. Mówią własnym głosem we własnych sprawach.

 

Logo FIO NIW 2018

Regionalna Organizacja Self-Adwokatów
przy PSONI Koło w Jarosławiu
ul. Wilsona 6a
37-500 Jarosław
tel. 16 621 53 78

 

  / self.adwokaci.jaroslaw

 

Informator self-adwokatów "Usłysz nasze głosy"

Usłysz nasz głosy - szkoła liderów self adwokatów

Zapraszamy do obejrzenia relacji

Forum w Łańcucie "Usłysz nasze głosy"

IV forum dyskusyjne self-adwokatów

Zapraszamy do obejrzenia relacji

Zapraszamy do lektury

Usłysz nasze głosy - szkoła liderów self adwokatów

Zapraszamy do obejrzenia relacji

III forum dyskusyjne - self-adwokatów

Usłysz nasze głosy - szkoła liderów self adwokatów

Reportaż USŁYSZ NASZE GŁOSY - szkoła liderów self-adwokatów

II forum dyskusyjne - self-adwokatów

Usłysz nasze głosy - szkoła liderów self adwokatów

Szkoła liderów self-adwokatów

Forum self-adwokatów

Usłysz nasze głosy - szkoła liderów self adwokatów

Usłysz nasze głosy - szkoła liderów self adwokatów

Reportaż USŁYSZ NASZE GŁOSY - szkoła liderów self-adwokatów

Inforamtor self-adwokatów USŁYSZ NASZE GŁOSY

Reportaż USŁYSZ NASZE GŁOSY - szkoła liderów self-adwokatów

FIO 2018

 

01

Platforma self-adwokatów

Platforma self-adwokatów

Czytaj więcej

1 proc 2019 DL