Zachowanie trwałości projektu

nowe logo FUND

W związku z zakończeniem realizacji projektu pt. ”Mieszkanie wspierane w Jarosławiu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII. „Integracja społeczna”; Działanie 8.3. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wnioskodawca potwierdza, że świadczy wsparcie dla 8 osób z niepełnosprawnościami w zakresie usług w ramach powyższego projektu tj.

  • usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych oraz wspierających pobyt i aktywność  w mieszkaniu,
  • zaspokojenie potrzeb życiowych,
  • cztery posiłki,
  • udział w rehabilitacji indywidualnej,
  • dostęp do środków przekazu, udział minimum raz w m-cu w imprezach kulturalnych/rekreacyjnych/towarzyskich,
  • pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej,
  • pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego,
  • pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym,
  • realizacji kontaktów społecznych,
  • zagospodarowanie czasu wolnego, z wykorzystaniem usług dostępnych w środowisku lokalnym, które realizowane mogą być m.in. poprzez treningi: umiejętności praktycznych, samodzielności, higieny, kulinarny, umiejętności spędzania czasu wolnego, interpersonalny, autonomii, umiejętności społecznych współpracy w