Zachowanie trwałości projektu

nowe logo FUND

W związku z zakończeniem realizacji projektu pt. ”Dzienny Dom Pomocy w Jarosławiu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Priorytet VIII. „Integracja społeczna”;
Działanie 8.3. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności całodziennych usług opiekuńczych i świadczonych w lokalnej społeczności (w tym aktywizacji w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej)

Wnioskodawca potwierdza gotowość do realizacji wsparcia w zakresie podobnym do usług świadczonych w ramach w/w  projektu poprzez zapewnienie:
•    USŁUGI OPIEKUŃCZEJ, PIELĘGNACYJNEJ
•    ZASPOKOJENIE POTRZEB ŻYCIOWYCH,
•    DWÓCH POSIŁKÓW,
•    UDZIAŁ W REHABILITACJI INDYWIDUALNEJ I GRUPOWEJ,
•    DOSTĘP DO ŚRODKÓW PRZEKAZU, UDZIAŁ MINIMUM RAZ W M-CU W IMPREZACH KULTURALNYCH/REKREACYJNYCH/TOWARZYSKICH,
•    POMOC W ROZWINIĘCIU I WZMACNIANIU AKTYWNOŚCI ORAZ SAMODZIELNOŚCI ŻYCIOWEJ,
•    POMOC PSYCHOLOGICZNĄ, PORADNICTWO I WSPARCIE W ROZWIĄZYWANIU TRUDNYCH SYTUACJI ŻYCIOWYCH ORAZ BIEŻĄCYCH SPRAW ŻYCIA CODZIENNEGO,
•    POMOC W WYKONYWANIU CZYNNOŚCI NIEZBĘDNYCH W ŻYCIU CODZIENNYM.