Mieszkanie wspierane

Zapraszamy do udziału w projekcie !

Projekt jest skierowany do osób łącznie spełniających następujące kryteria:
• posiadają  znaczny stopnień niepełnosprawnośi
• znaczną lub głęboką niepełnosprawność intelektualną
• zamieszkują teren powiatu jarosławskiego lub przeworskiego
• są wieku powyżej 18 rż.

 


Uczestnikom projektu oferujemy:
• całodobową usługę opiekuńczą
• 20. miesięczny pobyt w mieszkaniu wspieranym
• kompleksową rehabilitację społeczną

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są :
• o zapoznanie się regulaminem rekrutacji
• wypełnienie wniosku o przyznanie pomocy
• złożenie niezbędnych dokumentów do dnia 10 kwietnia  2017 r.


Miejsca składania dokumentów:

Biuro projektu:
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Jarosławiu
ul. Wilsona 6 b
37-500 Jarosław

tel.: 505 242 562
e-mail: mw@psoni- jaroslaw.org.pl

 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Logo EPS Zestaw