WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną które zakończyły realizację obowiązku szkolnego, a chcą się przygotować do aktywności zawodowej i być bardziej niezależne w życiu, mogą skorzystać z oferty Warsztatu Terapii Zajęciowej. Poprzez udział w zajęciach w różnorodnych pracowniach tematycznych, próbkach pracy, stażach i praktykach rozwijają u siebie kluczowe dla osiągnięcia zawodowego sukcesu kompetencje. To przede wszystkim: samodzielne przychodzenie do pracy, orientacja przestrzenna w zakładzie, orientacja czasowa – dotrzymywanie czasu pracy i przerw, wyuczenie konkretnych czynności, umiejętność właściwych relacji ze współpracownikami, czy też utwierdzenie się we własnej motywacji.

Warsztat obejmuje kompleksową rehabilitacją społeczną i zawodową 50 osób z niepełnosprawnością i wspiera je w podjęciu zatrudnienia w warunkach pracy chronionej lub na otwartym rynku pracy, stosując model zatrudnienia wspomaganego.

wtz ytWarsztat Terapii Zajęciowej
ul. 3 Maja 39
37-500 Jarosław
tel. 16 621 64 67


e-mail: wtz@psoni-jaroslaw.org.pl


/wtzjaroslaw

02

ZAZ Jarosław

Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu

Czytaj więcej
03

ZAZ Stare Oleszyce

Zakład Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach

Czytaj więcej
05

Ogród Dokumentów

Spółdzielnia Socjalna "Ogród Dokumentów"

Czytaj więcej
06

Centrum DZWONI

Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Czytaj więcej

1 proc 2019 DL