Centrum DZWONI

Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

 Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – w skrócie „Centrum DZWONI” jest pierwszą w Polsce niepubliczną, bezpłatną, specjalistyczną agencją zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzoną przez Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną we współpracy z jarosławskim Kołem PSONI.

Nieprzerwanie od 10 lat Centrum realizuje działania w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej opierające się na europejskim standardzie zatrudnienia wspomaganego. Działalność Centrum DZWONI polega na wsparciu zarówno osób z niepełnosprawnością intelektualną w znalezieniu i utrzymaniu miejsca pracy na otwartym rynku pracy jak i pracodawcy. Centrum oferuje kompleksowe, zindywidualizowane usługi świadczone przez wyspecjalizowany zespół. W skali całego kraju Centrum objęło wsparciem już ponad 3 000 osób z niepełnosprawnością, z tej grupy ponad 1 000 osób podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Centrum DZWONI w Jarosławiu
ul. Wilsona 6a
37-500 Jarosław
tel. 726 136 364
e-mail: jaroslaw@centrumdzwoni.pl

 

02

ZAZ Jarosław

Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu

Czytaj więcej
03

ZAZ Stare Oleszyce

Zakład Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach

Czytaj więcej
05

Ogród Dokumentów

Spółdzielnia Socjalna "Ogród Dokumentów"

Czytaj więcej
06

Centrum DZWONI

Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Czytaj więcej

1 proc 2019 DL