Ogród Dokumentów

Spółdzielnia Socjalna "Ogród Dokumentów"

Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest przede wszystkim prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa przez osoby wykluczone z rynku pracy w celach społecznej i zawodowej reintegracji. Jarosławski „Ogród Dokumentów” zatrudnia 10 osób z niepełnosprawnością intelektualną i zajmuje się głównie zakładaniem, projektowaniem i pielęgnacją terenów zielonych oraz drobnymi pracami remontowymi i porządkowymi, w tym porządkowanie grobów. Rozszerzeniem działalności spółdzielni jest myjnia parowa EkoPark, oferująca profesjonalne mycie pojazdów i usługi czyszczenia. W sezonie zimowym głównym obszarem działań jest odśnieżanie. „Ogród Dokumentów” został założony przez PSONI Koło w Jarosławiu w partnerstwie z Powiatem Jarosławskim.

Spółdzielnia Socjalna „Ogród Dokumentów”
ul. Wilsona 6a
37-500 Jarosław
e-mail: biuro@ogrod-dokumentow.pl

 

Myjnia EkoPark
ul. Konfederacka 13
37-500 Jarosław

Spółdzielnia-Socjalna-Ogród-dokumentów-1625717851028111/

02

ZAZ Jarosław

Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu

Czytaj więcej
03

ZAZ Stare Oleszyce

Zakład Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach

Czytaj więcej
05

Ogród Dokumentów

Spółdzielnia Socjalna "Ogród Dokumentów"

Czytaj więcej
06

Centrum DZWONI

Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Czytaj więcej

1 proc 2019 DL