Aktywny czas z asystentami
przez Ilona Król

Spółdzielnia Socjalna „Ogród Dokumentów” w Jarosławiu realizuje po raz pierwszy od 1.04.2017 roku projekt pn. „Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”  współfinansowany ze środków PFRON. 

Z indywidualnej asystencji korzysta 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim z powiatu  jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego w wieku od 12 do 40 roku życia. Każdy z uczestników otrzymuje wsparcie indywidualnego asystenta, który spędza z nim średnio 30 godzin w miesiącu w godzinach popołudniowych lub w weekendy.
Rolą asystenta jest włączanie osoby niepełnosprawnej w życie lokalnej społeczności, w jej najbliższe otoczenie.

Dzięki temu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu i nawiązywania relacji z innymi ludźmi.