Asystencja osobista
przez Ilona Król

PFRON logoSpółdzielnia Socjalna „Ogród Dokumentów” w Jarosławiu realizuje od 1.04.2018 roku projekt pn. „Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”  współfinansowany ze środków PFRON.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności , a także umożliwienie  niezależnego życia 30 osobom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim. Każdy asystent wspiera jedną osobę niepełnosprawną w godzinach popołudniowych lub w weekendy. Forma i zakres pomocy dostosowane są indywidualnie do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami.
Często zawiązują się przyjaźnie pomiędzy asystentami i osobami wspieranymi. Asystenci czują się jak przyjaciele domu, są zapraszani na rodzinne uroczystości i niedzielne obiady.
Dzięki osobistej asystencji, osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu i włączenia się w nurt życia społecznego.

 

 

 

 

1 proc 2019 DL