Szkoła liderów self-adwokatów
przez Ilona Król

 

Od  1 lipca do 31 grudnia 2019 roku PSONI Koło w Jarosławiu realizuje projekt pn. USŁYSZ NASZE GŁOSY szkoła liderów self-adwokatów.

Uczestnikami projektu będą dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które rozwiną swoje umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Otrzymają szansę na rozwój potencjału osobistego, będą mówić  o swoich potrzebach i wypowiadać się w swoim imieniu.

W ramach projektu zaplanowane są spotkania rekrutacyjne w placówkach, z których korzystają osoby z niepełnosprawnością intelektualną na terenie powiatów: jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego i przemyskiego. Rekrutację zakończy podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie z 20 osobami.

Od sierpnia planuje się  różne  działania m.in.  warsztaty z zakresu self-adwokatury, konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, rozwoju osobistego, komunikacji medialnej a także nagranie audycji radiowych i reportaży telewizyjnych.
Projekt dofinansowano ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 

 

 

1 proc 2019 DL