IV Kongres Osób z Niepełnosprawnościami
przez Ilona Król

25 października odbył się w IV Kongres Osób z Niepełnosprawnościami „Za Niezależnym Życiem” w Warszawie w którym uczestniczyli jarosławscy self-adwokaci.

W trakcie Kongresu poruszane były ważne tematy m.in. o stanie realizacji przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, o tym kto w naszym kraju reprezentuje osoby z niepełnosprawnościami i jak powinien wyglądać system wsparcia. Uczestnicy kongresu wzięli również udział w panelach: o niezależnym życiu, edukacji, pracy i zatrudnieniu, dostępności i orzecznictwie oraz self-adwokaturze. Wypracowane i zebrane postulaty, które zostaną przedstawione rządowi i parlamentarzystom. A wszystko to dla lepszej jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Własnym głosem we własnych sprawach.
To było ważne wydarzenie!

 

 

 

1 proc 2019 DL