Ruszył projekt
przez U.Niedbała

Od listopada 2018 roku w PSONI Koło w Jarosławiu realizowany jest innowacyjny projekt „Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie modelu”.
Liderem w projekcie jest Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Warszawie, natomiast partnerami są Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie TĘCZA, Stowarzyszenie HORYZONT, Uniwersytet Warszawski oraz 8 samorządów, w tym Powiat Jarosławski, który jest reprezentowany przez Pana Starostę Tadeusza Chrzana.

W ramach projektu testowany będzie model  kręgów wsparcia  osób niepełnosprawnych intelektualnie   w społeczności lokalnej.
Celem projektu jest wypracowanie kompleksowej koncepcji wsparcia środowiskowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczności lokalnej, miejscu zamieszkania, w którym ta osoba i jej rodzina będą mogli godnie żyć, uwzględniając jej potrzeby.

 Model w szczególności ukierunkowany jest na stworzenie takiego systemu wsparcia instytucjonalnego i środowiskowego, dzięki  któremu możliwe będzie pozostanie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w swoim środowisku  życia,   także po śmierci opiekunów.
Działania w ramach projektu będą mieć na celu stworzenie indywidualnych, rodzinnych i społecznych relacji, które zapewnią osobom niepełnosprawnym intelektualnie bezpieczeństwo i rozwój osobisty.

W ramach realizacji projektu wsparciem zostanie objęte 10 osób z niepełnosprawnością intelektualną, zagrożonych w przyszłości koniecznością umieszczenia w domu pomocy społecznej oraz ich rodziny.
Możliwość wzięcia udziału w projekcie mają dorośli, niepełnosprawni intelektualnie mieszkańcy Powiatu Jarosławskiego.
Zapraszamy do udziału osoby zainteresowane, potrzebujące środowiskowego wsparcia,  których rodziny są otwarte na współpracę.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018-2021.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie PSONI Koło w Jarosławiu  : ul Wilsona 6A,
Kontakt: 692-546-159
Spec.ds kręgów wsparcia – Urszula Niedbała –   u.niedbala@psoni-jaroslaw.org.pl
Spec. ds. rodzin – Anna Rutkowska –Surmiak – a.rutkowska@psoni-jaroslaw.org.pl

ciag PO WER i UE kolor

 

1 proc 2019 DL