Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara
przez J.Litwiak

Self Adwokaci, rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną i pracownicy naszej organizacji mieli niecodzienną okazję spotkania się i porozmawiania o ważnych dla siebie sprawach z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Panem Adamem Bodnarem i członkami Jego zespołu.

Mówiliśmy o systemie orzecznictwa i konieczności zmiany instytucji ubezwłasnowolnienia, o potrzebie docenienia rodzicielskiego całożyciowego wysiłku wychowywania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i uznania go za pracę wykonywaną na rzecz nas wszystkich.

Choć czas spotkania był ograniczony to mamy poczucie dobrego jego wykorzystania.

Dziękujemy za tą wizytę Panu Rzecznikowi a wszystkim uczestnikom za otwartość i stworzenie wyjątkowej atmosfery.

 

 

 

 

1 proc 2019 DL