Wirtualny koncert na jeden utwór i wiele serc
przez Ilona Król

Tak śmiało można nazwać przedsięwzięcie PSONI Koło w Jarosławiu, które swój początek miało w styczniu bieżącego roku.

Wtedy to zrodziła się idea koncertu, łączącego różnorodne środki artystycznego wyrazu, tj.: słowo, muzyka, śpiew, obraz, gesty, ruch. Były chęci, motywacja, a ogłoszenie roku 2020, rokiem Jana Pawła II wyznaczyło cel przedsięwzięcia.
„ Miłość mi wszystko wyjaśniła” – pod takim hasłem rozpoczęły się pracę nad projektem, w podziękowaniu dla Karola Wojtyły, naszego papieża – Polaka, wędrowca, przyjaciela dzieci i młodzieży, patrioty, a przede wszystkim człowieka. Wśród wykonawców znaleźli się uczniowie i wychowankowie placówek Stowarzyszenia -  dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, rodzice, pracownicy i członkowie ich rodzin, duchowni, zaproszeni goście (chór młodzieżowy, przedszkolaki, kwartet smyczkowy, sekcja dęta). Próby przerwała pandemia… bezpośrednie prace ustały ale myśl pozostała.

 

Zrodził się pomysł przeniesienia tego niezwykłego koncertu do przestrzeni wirtualnej. Już po pierwszym, spotkaniu online utworzyła się grupa zadaniowa, która opracowała strategię i sposób realizacji poszczególnych działań. W tak trudnym czasie,  udało się połączyć 38 osób w zespół instrumentalno – wokalny, który wykonał „Barkę” - ulubiony utwór Jana Pawła II. Dodatkowo, tekst pieśni został przekazany przez siedmiu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, za pomocą komunikacji alternatywnej i wspomagającej – gestów systemu „MAKATON”. Swój udział w wydarzeniu podkreślił  Jerzy Styczyński, gitarzysta zespołu Dżem, który także uczestniczył w nagraniu. Dołączył do grona zacnych muzyków, którzy zagrali na skrzypcach, wiolonczeli, kontrabasie, pianinie, flecie, okarynie, ukulele, wszelkiego rodzaju gitarach. Pieśń została wykonana według scenariusza, który miał na celu budowanie napięcia w utworze. Od solowego śpiewu, podziału na role, aż do wspólnego wykonania finalnej części w wielogłosie.

Ten nietypowy, anielski koncert rozpoczyna pani Antonina -  mama Martyny, słowami wiersza Jana Pawła II.


Miłość mi wszystko wyjaśniła
Miłość wszystko rozwiązała
Dlatego uwielbiam tę miłość
Gdziekolwiek by przebywała

1 proc 2019 DL