Asystencja osobista
przez A.Bogacz

PSONI Koło w Jarosławiu realizuje projekt pn. „Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” współfinansowany ze środków PFRON.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności , a także wspieranie w  niezależnym życiu osoby z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujące na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego.

 W ramach projektu wsparcie otrzymuje 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie zwiększenia umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.
Wsparcie realizowane jest od 1.05.2020 roku przez asystentów osobistych godzinach popołudniowych lub w weekendy (średniomiesięcznie 30 godzin ) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

1 proc 2019 DL