OREW

 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
im. Krystyny Rajtar

Każde dziecko ma prawo do nauki. Dzieci z wieloma poważnymi niepełnosprawnościami nie powinny być ograniczone przestrzenią domu
i czekać w nim na nauczyciela. Potrzebują towarzystwa rówieśników, zindywidualizowanego podejścia i nowoczesnych metod edukacyjnych
skoordynowanych z działaniami rehabilitacyjnymi. Wymagają wsparcia umożliwiającego im doświadczanie swojej odrębności i nabywania
pewności siebie w codziennym funkcjonowaniu, w tym w szczególności w relacjach z innymi ludźmi.


Wszystko to oferuje Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Jarosławiu oraz jego dwie filie (w Jarosławiu i Oleszycach) dla
ponad 120 uczniów w wieku od 3 do 25 lat. W ramach Ośrodka funkcjonują również Oddział Rocznego Przygotowania Przedszkolnego, a także
Zespół Rehabilitacyjny umożliwiający ponad 80 dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną realizującym obowiązek szkolny
w innych placówkach oświatowych korzystanie z wieloprofilowej rehabilitacji w formie ambulatoryjnej.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy im. Krystyny Rajtar oferuje
swoim wychowankom dodatkowe formy aktywności:

• Grupa teatralna – „Calladium”
• Grupa taneczna – „Saltatio”
• Teatr amatorski – „Cienie”
• Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Słoneczna Gromada”
• Sekcja Olimpiad Specjalnych „Pro Sport”

W placówce działa także grupa wsparcia dla rodziców – „Rodzice Razem”.

orew yt


Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
os. Witosa 18
37-500 Jarosław
tel. 16 627 14 87
e-mail: orew.witosa@psoni-jaroslaw.org.pl


Filia miejscowa:
ul. Wilsona 6c
37-500 Jarosław
tel. 16 623 02 85
e-mail: orew.wilsona@psoni-jaroslaw.org.pl


Filia zamiejscowa:
ul. Zamkowa 61a
37-630 Oleszyce
tel. 16 631 52 18
e-mail: orew.oleszyce@psoni-jaroslaw.org.pl


/orewjaroslaw

01

CWRMD

 Centrum Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka

Czytaj więcej
02

OREW

 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
im. Krystyny Rajtar

Czytaj więcej
03

NSPP

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Czytaj więcej

1 proc 2019 DL