Dzienny Dom Pomocy
Zapraszamy do udziału w projekcie DZIENNY DOM POMOCY w Jarosławiu!


Projekt jest skierowany do osób:

-posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
-stopień niepełnosprawności intelektualnej
-zamieszkujących na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego lub lubaczowskiego
-powyżej 18 roku życia

Uczestnikom projektu oferujemy:

-16 miesięczny udział w DDP
-pomoc w rozwijaniu i wzmacnianiu aktywności życiowej
-całodzienne usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne
-udział w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych
-pomoc psychologiczną

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o:

-zapoznanie się z regulaminem rekrutacji
-uzupełnienie formularza zgłoszeniowego
-złozenie niezbędnych dokumentów do dnia 31.07.2017r.

Miejsce składania dokumentów:

Biuro projektu:
Polskie Stowarzyszenie na rzacz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Jarosławiu
ul. Wilsona 6a
37-500 Jarosław
tel.503 763 757
e-mai: ddp@psoni-jaroslaw.org.pl

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Logo EPS Zestaw

Centrum Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka

Centrum Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka naprzeciw potrzebom - w trosce o najmłodszych

Od 11 kwietnia 2016 roku dzieci z Podkarpacia zagrożone niepełnosprawnością i niepełnosprawne mają możliwość korzystania ze specjalistycznego wsparcia i pomocy w nowopowstałym Centrum Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka.

Czytaj więcej
Mieszkanie wspierane

Zapraszamy do udziału w projekcie !

Projekt jest skierowany do osób łącznie spełniających następujące kryteria:
• posiadają  znaczny stopnień niepełnosprawnośi
• znaczną lub głęboką niepełnosprawność intelektualną
• zamieszkują teren powiatu jarosławskiego lub przeworskiego
• są wieku powyżej 18 rż.

Czytaj więcej
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej


Od 1 stycznia 2016 roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu na zlecenie Powiatu Jarosławskiego realizuje zadanie z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa, w 2017 zadanie jest realizowane pod nazwą: „Prowadzenie w 2017 roku Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 3 zlokalizowanego w Urzędzie Gminy Chłopice, Urzędzie Gminy Laszki i Urzędzie Gminy Wiązownica”.

Czytaj więcej