Zapraszamy do udziału w projekcie DZIENNY DOM POMOCY w Jarosławiu!


Projekt jest skierowany do osób:

-posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
-stopień niepełnosprawności intelektualnej
-zamieszkujących na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego lub lubaczowskiego
-powyżej 18 roku życia

Uczestnikom projektu oferujemy:

-16 miesięczny udział w DDP
-pomoc w rozwijaniu i wzmacnianiu aktywności życiowej
-całodzienne usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne
-udział w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych
-pomoc psychologiczną

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o:

-zapoznanie się z regulaminem rekrutacji
-uzupełnienie formularza zgłoszeniowego
-złozenie niezbędnych dokumentów do dnia 31.07.2017r.

Miejsce składania dokumentów:

Biuro projektu:
Polskie Stowarzyszenie na rzacz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Jarosławiu
ul. Wilsona 6a
37-500 Jarosław
tel.503 763 757
e-mai: ddp@psoni-jaroslaw.org.pl

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Logo EPS Zestaw