Zachowanie trwałości projektu

nowe logo FUND

W związku z zakończeniem realizacji projektu pt. ”Mieszkanie wspierane w Jarosławiu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII. „Integracja społeczna”; Działanie 8.3. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wnioskodawca potwierdza, że świadczy wsparcie dla 8 osób z niepełnosprawnościami w zakresie usług w ramach powyższego projektu tj.

 • usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych oraz wspierających pobyt i aktywność  w mieszkaniu,
 • zaspokojenie potrzeb życiowych,
 • cztery posiłki,
 • udział w rehabilitacji indywidualnej,
 • dostęp do środków przekazu, udział minimum raz w m-cu w imprezach kulturalnych/rekreacyjnych/towarzyskich,
 • pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej,
 • pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego,
 • pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym,
 • realizacji kontaktów społecznych,
 • zagospodarowanie czasu wolnego, z wykorzystaniem usług dostępnych w środowisku lokalnym, które realizowane mogą być m.in. poprzez treningi: umiejętności praktycznych, samodzielności, higieny, kulinarny, umiejętności spędzania czasu wolnego, interpersonalny, autonomii, umiejętności społecznych współpracy w

   

   

   

 • 1 proc 2019 DL