Zarząd Koła

Zarząd Koła
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Jarosławiu
na lata 2015 - 2019

zarzad kola

Od lewej strony stoją: Mariusz Mituś, Antonina Pudełko, Krystyna Górska,Zofia Hadro, Łucjan Oronowicz, Elżbieta Biały, Barbara Kot, Stanisław Stafiej, Stanisław Mroczka, Katarzyna Lepszy, Jan Wilk, Jolanta Kukułka, Bernardeta Bielecka, Beata Burlikowska, Zofia Morzywałek, Albina Jarema, Ewa Majewska - Baran

Mariusz Mituś – Przewodniczący
Członek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu od 1994 roku, trzecią kadencję pełni funkcję przewodniczącego.

Katarzyna Lepszy – Wiceprzewodnicząca
W PSONI Koło w Jarosławiu jest od 2000 roku, trzecią kadencję na stanowisku wiceprzewodniczącej. W Stowarzyszeniu odpowiada za sektor mieszkalnictwa chronionego i wspierania w niezależnym życiu.

Jan Wilk – Wiceprzewodniczący
Członek PSONI Koło w Jarosławiu od 2002 roku, trzecią kadencję na stanowisku wiceprzewodniczącego. Koordynator sektora pracy.

Barbara Kot – Skarbnik
W PSONI Koło w Jarosławiu działa od 2003 roku. W Stowarzyszeniu trzecią kadencję pełni rolę skarbnika.

Elżbieta Biały – Sekretarz
Członek PSONI Koło w Jarosławiu od 1993 roku. W Stowarzyszeniu pełni rolę sekretarza, koordynuje sektor edukacji, rehabilitacji i opieki.

Stanisław Stafiej – Członek
Członek PSONI Koło w Jarosławiu od 1995 roku.

Jolanta Kukułka – Członek
Członek PSONI Koło w Jarosławiu od  roku

Zofia Hadro – Członek
Członek PSONI Koło w Jarosławiu od 1993 roku

Ewa Majewska – Baran - Członek
Członek PSONI Koło w Jarosławiu od 1995 roku.

Krystyna Górska – Członek
Członek PSONI Koło w Jarosławiu od 2010 roku.

Antonina Pudełko – Członek
Członek PSONI Koło w Jarosławiu od 2005 roku

Zofia Morzywałek – Członek
Członek PSONI Koło w Jarosławiu od 1993 roku.

Łucjan Oronowicz – Członek
Członek PSONI Koło w Jarosławiu od 1993 roku.

Mariusz Mituś – Elektor
Członek PSONI Koło w Jarosławiu od 1994 roku.

 

1 proc 2019 DL