Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  z udziałem środków PFRON
 
 Logo EPS Zestaw

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby nieaktywne zawodowo!

 

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Ciastkarnia Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu” osoby nieaktywne zawodowo!

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu rozpoczyna dodatkową rekrutację do projektu pn. „ Ciastkarnia Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu”


Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:

•    ze znacznym stopniem niepełnosprawności
•    pozostające bez zatrudnienia
•    mieszkające na terenie powiatu jarosławskiego lub przeworskiego
•    w wieku 18-64 lat

Uczestnikom projektu oferujemy:

•    pracę w Ciastkarni Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu
•    możliwość rozwoju osobistego
•    kompleksową rehabilitację zawodową i społeczną

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o:

•    zapoznanie się z regulaminem rekrutacji
•    wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami
•    złożenie niezbędnych dokumentów do dnia 28 maja 2018 r.

Miejsca składania dokumentów
Biuro projektu
ul. Wilsona 6a 37-500 Jarosław
tel.: 16 621 53 78

Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu
Ul. Konfederacka 13
Tel.  627 12 26

Ciastkarnia Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu