O nas

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu
jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Posiada status organizacji pożytku publicznego.

Misją Stowarzyszenia jest:

  • dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie,
  • wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach
    życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.


Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób
z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania
wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu
w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz
wspieranie ich rodzin. (art. 4 Statutu PSONI)


Wszelkie działania organizacji dotyczące osób
z niepełnosprawnością intelektualną koncentrują się na:

  • indywidualności każdego człowieka, jego możliwościach i szansach na rozwój
  • normalizacji codziennego życia i jego planowaniu
  • samostanowieniu, dokonywaniu maksymalnie samodzielnych wyborów
  • tworzeniu warunków do rzeczywistego włączania w główny nurt życia społecznego
  • nieustannej, trwającej całe życie nauce i rozwoju umiejętności.

Powstanie zorganizowanego ruchu rodziców dzieci
niepełnosprawnych w Jarosławiu datuje się na 1983 rok.
Początkowo prowadzono działania w ramach Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci, a w 1993 roku zarejestrowana została
odrębna organizacja – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu.
Koło działa na terenie powiatów: jarosławskiego,
przeworskiego, lubaczowskiego, leżajskiego i przemyskiego.
Łącznie ze wsparcia Stowarzyszenia korzysta ponad
1000 dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością.
W prowadzonych placówkach i służbach organizacja zatrudnia
ponad 500 pracowników wielu specjalności.


W 2016 roku organizacja zmieniła nazwę na Polskie Stowarzyszenie
na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu