Fizjoterapeuta/Fizjoterapeutka

 


 OFERTA PRACY

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu


?    Stanowisko: fizjoterapeuta/fizjoterapeutka

?    Termin składania ofert: 31.05.2021r.

?    Liczba miejsc pracy: 1

1.    Wymagania:
2.    wykształcenie: wyższe, magister fizjoterapii
3.    doświadczenie: mile widziane doświadczenie w  pracy bezpośrednio z dziećmi z niepełnosprawnością.

?    Obowiązki/umiejętności:
1.    Przygotowanie stanowiska pracy i sprzętu do terapii,
2.    Udział w zespole terapeutycznym,
3.    Opracowywanie programów zajęć fizjoterapeutycznych,
4.    Prowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych indywidualnych i grupowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,
5.    Opracowywanie weryfikacja efektów terapii,
6.    Dokumentowanie pracy bieżącej , w tym również opracowywanie specjalistycznej diagnozy,
7.    Dokumentowanie pracy zgodnie z wymaganiami.

?    Miejsce i warunki pracy:
1.    Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno –Wychowawczy im. Krystyny Rajtar os. Witosa 18,37 – 500 Jarosław
2.    umowa o pracę na okres próbny  w wymiarze pełnego etatu.

?    Wymagane dokumenty:
1.    aktualne CV
2.    list motywacyjny
3.    kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje
4.    kserokopie dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej
5.    Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty


Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Szczegółowych informacji dotyczących składania oferty udziela:  specjalista ds. kadr tel. (16) 621-53-78 wew. 126  Oferty należy składać do dnia 09.05.2021 roku osobiście w dziale kadr Biura Obsługi Placówek, korespondencyjnie na adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6 a  37-500 Jarosław lub drogą mailową na adres: praca@psoni-jaroslaw.org.pl
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu.

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w PSONI Koło w Jarosławiu
Treść klauzuli
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) tzw. RODO - informuję, iż:

 Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław.

 Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych – ul. Wilsona 6a, 37- 500 Jarosław, tel. 166215378.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody w przyszłych rekrutacjach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tzw. RODO.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji przez okres 3 lat.

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jej wyrażenia oraz w przypadkach określonych w tzw. RODO prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

podanie danych osobowych jest wymagane od Pani/Pana na podstawie przepisu prawa (Kodeks pracy). Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podanie uniemożliwi przeprowadzenie Pani/Pana rekrutacji. W zakresie niewymaganym przez przepisy prawa podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania nie skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o pracę.

 Aktualna treść klauzul informacyjnych dostępna jest w siedzibie i placówkach Administratora oraz na stronie internetowej: www.psoni-jaroslaw.org.pl.

 

1 proc 2019 DL