Fizjoterapeuta/fizjoterapeutka - ŚDS

 

OFERTA PRACY
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu


I.    Stanowisko: fizjoterapeuta/fizjoterapeutka

II.    Termin składania ofert: 28.02.2022

III.    Liczba miejsc pracy: 1

IV.    Wymagania:
1.    wykształcenie: wyższe, magister fizjoterapii
2.    doświadczenie: mile widziane doświadczenie w  pracy bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnością.

V.    Obowiązki/umiejętności:
1.    Przygotowanie stanowiska pracy i sprzętu do terapii,
2.    Udział w zespole terapeutycznym,
3.    Opracowywanie programów zajęć fizjoterapeutycznych,
4.    Prowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych indywidualnych i grupowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,
5.    Opracowywanie weryfikacja efektów terapii,
6.    Dokumentowanie pracy bieżącej , w tym również opracowywanie specjalistycznej diagnozy,
7.    Dokumentowanie pracy zgodnie z wymaganiami.

VI.    Miejsce i warunki pracy:
1.    Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 3- go Maja 39 , 37-500 Jarosław
        oraz
        Dzienny Dom Pomocy w Zarzeczu w projekcie pn: „ Dzienny Dom Pomocy PSONI Koło
        w Jarosławiu ul. Gajeckiego 2, 37-305 Zarzecze
2.    umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu : ( 1/2 etatu w Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 3- go Maja 39 , 37-500 Jarosław oraz 1/2 etatu w Dzienny Dom Pomocy w Zarzeczu w projekcie pn: „ Dzienny Dom Pomocy PSONI Koło
        w Jarosławiu ul. Gajeckiego 2, 37-205 Zarzecze)

VII.    Wymagane dokumenty:
1.    aktualne CV
2.    list motywacyjny
3.    kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje
4.    kserokopie dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej
5.    Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Szczegółowych informacji dotyczących składania oferty udziela:  specjalista ds. kadr tel. (16) 621-53-78 wew. 126  Oferty należy składać do dnia 28.02.2022. roku osobiście w dziale kadr Biura Obsługi Placówek ,korespondencyjnie na adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6 a  37-500 Jarosław.

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu.

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w PSONI Koło w Jarosławiu
Treść klauzuli
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) tzw. RODO - informuję, iż:

 Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław.

 Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych – ul. Wilsona 6a, 37- 500 Jarosław, tel. 166215378.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody w przyszłych rekrutacjach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tzw. RODO.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji przez okres 3 lat.

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jej wyrażenia oraz w przypadkach określonych w tzw. RODO prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

podanie danych osobowych jest wymagane od Pani/Pana na podstawie przepisu prawa (Kodeks pracy). Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podanie uniemożliwi przeprowadzenie Pani/Pana rekrutacji. W zakresie niewymaganym przez przepisy prawa podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania nie skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o pracę.

 Aktualna treść klauzul informacyjnych dostępna jest w siedzibie i placówkach Administratora