Psycholog

 

OFERTA PRACY

I. Stanowisko: psycholog  

I. Liczba miejsc pracy : 1

II. Termin składania ofert:  22.10.2021r.

III. Wymagania:
Wykształcenie: ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia;

Mile widziane: kursy lub szkolenia z zakresu pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym; doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną; przygotowanie pedagogiczne.
Inne: komunikatywność, otwartość, samodzielność, zaangażowanie, umiejętność
 nawiązywania i budowania relacji, umiejętność organizacji pracy, współpracy
 i pracy zespołowej.

IV. Obowiązki:
 - Przygotowanie stanowiska pracy i pomocy do terapii;
 - Udział w pracach zespołu terapeutycznego (opracowywanie programów terapii, diagnoz funkcjonalnych);
 - Prowadzenie indywidualnej oraz grupowej terapii psychologicznej (praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną);
 - Wydawanie opinii, informacji, zaświadczeń;
 - Współpraca z rodzicami ( poradnictwo, instruktaże);
 - Dokumentowanie pracy bieżącej zgodnie z wymaganiami.;

V. Miejsce i warunki pracy:
 - Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy, ul. Zamkowa 61A, 37 – 630 Oleszyce (OREW)
 - Umowa na okres próbny, wymiarze pełnego etatu.

VI. Wymagane dokumenty :
 - Aktualne CV;
 - List motywacyjny;
 - Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje;
 - Kserokopie dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami . Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.
Szczegółowych informacji na temat zakresu pracy udziela Kierownik  Ośrodka tel.16-631-52-18 lub specjalista ds. kadr tel. 16-621-53-78 wew. 126.


Oferty należy składać do dnia 22.10.2021r.  roku osobiście w dziale kadr Biura Obsługi Placówek, korespondencyjnie na adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło  w Jarosławiu ul. Wilsona 6 a, 37-500 Jarosław.
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu.

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w PSONI Koło w Jarosławiu
Treść klauzuli
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) tzw. RODO - informuję, iż:

 Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław.

 Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych – ul. Wilsona 6a, 37- 500 Jarosław, tel. 166215378.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody w przyszłych rekrutacjach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tzw. RODO.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji przez okres 3 lat.

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jej wyrażenia oraz w przypadkach określonych w tzw. RODO prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

podanie danych osobowych jest wymagane od Pani/Pana na podstawie przepisu prawa (Kodeks pracy). Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podanie uniemożliwi przeprowadzenie Pani/Pana rekrutacji. W zakresie niewymaganym przez przepisy prawa podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania nie skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o pracę.

 Aktualna treść klauzul informacyjnych dostępna jest w siedzibie i placówkach Administratora

 

1 proc 2019 DL