FIZJOTERAPEUTA/KA - NSPWWRD

 

Stanowisko: FIZJOTERAPEUTA/KA

I.Termin składania ofert: 28.02.2022

II.Liczba miejsc pracy: 1

III.Wymagania:

1.Wykształcenie: wyższe  na kierunku fizjoterapia, przygotowanie pedagogiczne
2.Doświadczenie: mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością Kompetencje: umiejętność nawiązywania i budowania relacji, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność motywowania siebie i innych, organizacja pracy własnej i innych osób;
3.Inne: obsługa komputera, otwartość, samodzielność, kreatywność, zaangażowanie, dyspozycyjność.

IV.Obowiązki:

1. opracowanie diagnozy małego dziecka
przygotowanie dziecka, stanowiska pracy i sprzętu do terapii;
diagnostyka funkcjonalna dziecka;
udział w pracach zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i w realizacji zadań nałożonych na zespół;  
udział w opracowywaniu i realizacji indywidualnego programu wczesnego wspomagania;
kwalifikowanie, planowanie i prowadzenie fizykoterapii, kinezyterapii oraz w zależności od potrzeb masażu;
współpraca z rodziną dziecka w szczególności przez udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem, udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem, rozpoznawanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku, które utrudniają funkcjonowanie dziecka;
nawiązywanie współpracy z podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, podmiotami leczniczymi oraz ośrodkami pomocy społecznej;
prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;
prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją nałożonych zadań, w tym sporządzanie opinii dotyczących stanu funkcjonalnego dziecka;

V.Miejsce i warunki pracy:

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
ul. 3-go maja  39 A, 37-500 Jarosław
Umowa o pracę  w wymiarze pełnego etatu (1/1)
Niezbędne narzędzia pracy
Pakiet świadczeń socjalnych
Praca w organizacji o ugruntowanej i stabilnej pozycji rynkowej
Możliwość rozwoju zawodowego


VII. Wymagane dokumenty :

1.Aktualne CV;
2.List motywacyjny;
3.Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje;
4.Prawo wykonywania zawodu

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Szczegółowych informacji dotyczących składania oferty udziela specjalista ds. kadr  tel. (16) 621-53-78 wew. 126.

Oferty należy składać do dnia 28.02.2022. osobiście w dziale kadr Biura Obsługi Placówek, korespondencyjnie na adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław lub drogą mailową na adres: praca@psoni-jaroslaw.org.pl

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
w PSONI Koło w Jarosławiu
Treść klauzuli
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) tzw. RODO – informuję, iż:
•    Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław
•    Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:
ul. Wilsona 6a, 37- 500 Jarosław, tel. 16 621 53 78.
•    Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody w przyszłych rekrutacjach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tzw. RODO.
•    Dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji przez okres 3 lat.
•    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jej wyrażenia oraz w przypadkach określonych w tzw. RODO prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
•    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
•    podanie danych osobowych jest wymagane od Pani/Pana na podstawie przepisu prawa (Kodeks pracy). Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podanie uniemożliwi przeprowadzenie Pani/Pana rekrutacji. W zakresie niewymaganym przez przepisy prawa podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania nie skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o pracę.
•    Aktualna treść klauzul informacyjnych dostępna jest w siedzibie i placówkach Administratora oraz na stronie internetowej: www.psoni-jaroslaw.org.pl

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w PSONI Koło w Jarosławiu.