Trener osoby z niepełnosprawnością

OFERTA PRACY
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Jarosławiu
Stanowisko: Trener osoby z niepełnosprawnością
W projekcie pn. „Mieszkanie treningowe PSONI Koło w Jarosławiu”

I.Termin składania ofert: 30.11.2021

IILiczba miejsc pracy: 1

III. Wymagania:

1.Wykształcenie: minimum zasadnicze zawodowe;
2.Doświadczenie:
?minimum 6 miesięcy doświadczenia pracy z osobami z niepełnosprawnością lub/i,
?doświadczenie w indywidualnym wspieraniu osoby z niepełnosprawnością;
?dodatkowym atutem będzie kurs z zakresu: asystent/ka osoby niepełnosprawnej, pielęgniarz/pielęgniarka, opiekun/ka osoby starszej, opiekun/ka medyczny.
3.Inne:
?empatia i cierpliwość,
?zaradność, dobra organizacja pracy,
?radzenie sobie w sytuacjach trudnych,
?poszanowanie innej osoby,
?łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

IV.Obowiązki:
?opracowanie zasad obowiązujących w mieszkaniu treningowym sporządzonych przy aktywnym udziale osób w nim mieszkających;
?określenie zasad i sposobów realizacji planu usamodzielnienia mieszkańców;
?przeprowadzenie diagnozy potrzeb każdego uczestników/czek projektu w celu zapewnienia im spersonalizowanego wsparcia;
?wspieranie mieszkańca mieszkania treningowego w realizacji programu (planu) usamodzielnienia, w codziennym funkcjonowaniu podczas pobytu w mieszkaniu treningowym w tym podczas prowadzonych treningów.

V.    Miejsce i warunki pracy:
Mieszkanie Treningowe
ul. Zamkowa 3c
37-500 Jarosław
Umowa o pracę na czas określony w wymiarze:
 VI. Wymagane dokumenty :
1.Aktualne CV;
2.List motywacyjny;
3.Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje;

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Szczegółowych informacji dotyczących składania oferty udziela specjalista ds. kadr  tel. (16) 621-53-78 wew. 126.

Oferty należy składać do dnia 30.11.2021 osobiście w dziale kadr Biura Obsługi Placówek, korespondencyjnie na adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław lub drogą mailową na adres: praca@psoni-jaroslaw.org.pl


Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w PSONI Koło w Jarosławiu
Treść klauzuli
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) tzw. RODO – informuję, iż:
•Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław
•Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:
ul. Wilsona 6a, 37- 500 Jarosław, tel. 16 621 53 78.
•Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody w przyszłych rekrutacjach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tzw. RODO.
•Dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji przez okres 3 lat.
•Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jej wyrażenia oraz w przypadkach określonych w tzw. RODO prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
•Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
•podanie danych osobowych jest wymagane od Pani/Pana na podstawie przepisu prawa (Kodeks pracy). Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podanie uniemożliwi przeprowadzenie Pani/Pana rekrutacji. W zakresie niewymaganym przez przepisy prawa podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania nie skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o pracę.
•Aktualna treść klauzul informacyjnych dostępna jest w siedzibie i placówkach Administratora oraz na stronie internetowej: www.psoni-jaroslaw.org.pl

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w PSONI Koło w Jarosławiu.