Fizjoterapeuta

OFERTA PRACY
Zakład Aktywności Zawodowej
PSONI Koło w Jarosławiu
    
I. Stanowisko: Fizjoterapeuta
w projekcie pn „PracujeMY”
II. Termin składania ofert: 10 stycznia 2022 r.
III. Miejsce:1
IV. Wymagania:
1. Wykształcenie: wyższe licencjackie lub magisterskie o kierunku fizjoterapia
2. Doświadczenie zawodowe w bezpośredniej pracy z Osobami z Niepełnosprawnością wsparcie indywidualne i grupowe
3. Umiejętność nawiązywania i budowania relacji
4. Umiejętność nawiązywania i budowania relacji, otwartość, samodzielność, zaangażowanie
5. Prawo jazdy kat. B
V. Obowiązki:
? Prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć rehabilitacyjnych z Osobami z Niepełnosprawnością
? Poprawę stanu zdrowia oraz utrzymanie sprawności fizycznej Osób z Niepełnosprawnościami.
? Udział w tworzeniu i realizacji Indywidualnych Programów Rehabilitacji
? Bieżące prowadzenie obowiązującej dokumentacji
V. Miejsce i warunki pracy:  
1. Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Podzamcze/ul. Zwierzyniecka w Jarosławiu
2. Umowa o prace – 1/4  etatu
VI. Wymagane dokumenty:
1. aktualne CV
2. list motywacyjny
3. kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje.
4. kserokopie dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej.
5. prawo wykonywania zawodu.


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.

Szczegółowych informacji udziela Specjalista ds. Kadr,  tel. 16 621 53 78 wew. 126.
Oferty należy składać do dnia  10.01.2022 r. osobiście w dziale kadr Biura Obsługi Placówek, korespondencyjnie, adres: PSONI Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6 a, 37-500 Jarosław lub drogą mailową na adres:  praca@psoni-jaroslaw.org.pl  

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w PSONI Koło w Jarosławiu


Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
w PSONI Koło w Jarosławiu
Treść klauzuli
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) tzw. RODO – informuję, iż:
•Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław
•Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:
ul. Wilsona 6a, 37- 500 Jarosław, tel. 16 621 53 78.
•    Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody w przyszłych rekrutacjach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tzw. RODO.
•    Dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji przez okres 3 lat.
•    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jej wyrażenia oraz w przypadkach określonych w tzw. RODO prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
•    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
•    podanie danych osobowych jest wymagane od Pani/Pana na podstawie przepisu prawa (Kodeks pracy). Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podanie uniemożliwi przeprowadzenie Pani/Pana rekrutacji. W zakresie niewymaganym przez przepisy prawa podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania nie skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o pracę.
•    Aktualna treść klauzul informacyjnych dostępna jest w siedzibie i placówkach Administratora oraz na stronie internetowej: www.psoni-jaroslaw.org.pl

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w PSONI Koło w Jarosławiu.