Nauczyciel - Psycholog

I. Stanowisko: nauczyciel - psycholog

I.Liczba miejsc pracy : 1

II.Termin składania ofert: 30.04.2023r.

III. Wymagania:
? Wykształcenie: ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia;
? Przygotowanie pedagogiczne

? Mile widziane: doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
? Inne: komunikatywność, otwartość, samodzielność, zaangażowanie, umiejętność
nawiązywania i budowania relacji, umiejętność organizacji pracy, współpracy
i pracy zespołowej.

IV. Obowiązki:
? Przygotowanie stanowiska pracy i pomocy do terapii;
? Udział w pracach zespołu terapeutycznego (opracowywanie programów terapii, diagnoz funkcjonalnych);
? Prowadzenie indywidualnej oraz grupowej terapii psychologicznej (praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną);
? Wydawanie opinii, informacji, zaświadczeń;
? Współpraca z rodzicami ( poradnictwo, instruktaże);
? Dokumentowanie pracy bieżącej zgodnie z wymaganiami.;

V. Miejsce i warunki pracy:
? Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy, ul. Wilsona 6C, 37-500 Jarosław
? Umowa na okres próbny, wymiarze pełnego etatu.

VI. Wymagane dokumenty :
? Aktualne CV;
? List motywacyjny;
? Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje;
? Kserokopie dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej.

Szczegółowych informacji na temat zakresu pracy udziela specjalista ds. kadr tel. 16-621-53-78 wew. 126.

Oferty należy składać do dnia 30.04.2023r. roku osobiście w dziale kadr Biura Obsługi Placówek, korespondencyjnie na adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6 a, 37-500 Jarosław.

 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu.

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w PSONI Koło w Jarosławiu
Treść klauzuli
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) tzw. RODO - informuję, iż:

• Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław.

• Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych – ul. Wilsona 6a, 37- 500 Jarosław, tel. 166215378.

• Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody w przyszłych rekrutacjach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tzw. RODO.

• Dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji przez okres 3 lat.

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jej wyrażenia oraz w przypadkach określonych w tzw. RODO prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

• podanie danych osobowych jest wymagane od Pani/Pana na podstawie przepisu prawa (Kodeks pracy). Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podanie uniemożliwi przeprowadzenie Pani/Pana rekrutacji. W zakresie niewymaganym przez przepisy prawa podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania nie skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o pracę.

• Aktualna treść klauzul informacyjnych dostępna jest w siedzibie i placówkach Administratora oraz na stronie internetowej: www.psoni-jaroslaw.org.pl.