Psycholog OREW Oleszyce

OFERTA PRACY

I. Stanowisko: psycholog

I. Liczba miejsc pracy : 1

II. Termin składania ofert: 31.03.2023r.

III. Wymagania:
 Wykształcenie: ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia;

 Mile widziane: kursy lub szkolenia z zakresu pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym; doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną; przygotowanie pedagogiczne.
 Inne: komunikatywność, otwartość, samodzielność, zaangażowanie, umiejętność
nawiązywania i budowania relacji, umiejętność organizacji pracy, współpracy
i pracy zespołowej.

IV. Obowiązki:
 Przygotowanie stanowiska pracy i pomocy do terapii;
 Udział w pracach zespołu terapeutycznego (opracowywanie programów terapii, diagnoz funkcjonalnych);
 Prowadzenie indywidualnej oraz grupowej terapii psychologicznej (praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną);
 Wydawanie opinii, informacji, zaświadczeń;
 Współpraca z rodzicami ( poradnictwo, instruktaże);
 Dokumentowanie pracy bieżącej zgodnie z wymaganiami.;

V. Miejsce i warunki pracy:
 Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy, ul. Zamkowa 61A, 37 – 630 Oleszyce (OREW)
 Umowa na okres próbny, wymiarze pełnego etatu.

VI. Wymagane dokumenty :
 Aktualne CV;
 List motywacyjny;
 Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje;
 Kserokopie dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami . Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.
Szczegółowych informacji na temat zakresu pracy udziela Kierownik Ośrodka tel.16-631-52-18 lub specjalista ds. kadr tel. 16-621-53-78 wew. 126.

Oferty należy składać do dnia 31.03.2023r.. roku osobiście w dziale kadr Biura Obsługi Placówek, korespondencyjnie na adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6 a, 37-500 Jarosław.