Psycholog - NSPWWRD

Stanowisko: logopeda
II. Termin składania ofert: 30.04.2023r.

III. Liczba miejsc pracy: 1 etat

IV. Wymagania:
Wykształcenie:
- Wyższe na kierunku logopedia , kwalifikacje pedagogiczne
Mile widziane:
- Ukończone kursy i szkolenia
- Doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością
V. Obowiązki/zadania:
- Przygotowanie dziecka, stanowiska pracy i sprzętu do terapii.
- Zapoznanie się z istniejącą dokumentacją.
- Diagnozowanie dziecka.
- Udział w zespole terapeutycznym.
- Opracowywanie programu terapii.
- Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej różnymi metodami, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
- Współpraca z rodzicami (warsztaty, instruktaże, udzielanie porad).
- Badanie i ocena narządów mowy, artykulacji, fonetyki i układu oddechowego.
- Instruktaż dla rodziców – nauczanie ich podstawowych technik ćwiczeń z dzieckiem.
- Nauka werbalnych i pozawerbalnych form porozumiewania się z wykorzystaniem komputera.
- Dokumentowanie pracy.
- Wydawanie informacji, opinii i zaświadczeń.
- Przestrzeganie praw pacjenta.

VI. Miejsce i warunki zatrudnienia:
1. Niepubliczna specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania rozwoju Dziecka
2. Umowa o pracę w wymiarze 1/1 etatu
3. Niezbędne narzędzia pracy
4. Pakiet świadczeń socjalnych
5. Praca w organizacji o ugruntowanej i stabilnej pozycji rynkowej
6. Możliwość rozwoju zawodowego

VII. Wymagane dokumenty:
1. Aktualne CV
2. List motywacyjny
3. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje
4. Kserokopie dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej

Oferty należy składać do dnia 30.04.2023. osobiście w dziale kadr Biura Obsługi Placówek, korespondencyjnie na adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław lub drogą mailową na adres: praca@psoni-jaroslaw.org.pl

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w PSONI Koło w Jarosławiu

Treść klauzuli
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) tzw. RODO – informuję, iż:
• Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław
• Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:
ul. Wilsona 6a, 37- 500 Jarosław, tel. 16 621 53 78.
• Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody w przyszłych rekrutacjach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tzw. RODO.
• Dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji przez okres 3 lat.
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jej wyrażenia oraz w przypadkach określonych w tzw. RODO prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
• podanie danych osobowych jest wymagane od Pani/Pana na podstawie przepisu prawa (Kodeks pracy). Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podanie uniemożliwi przeprowadzenie Pani/Pana rekrutacji. W zakresie niewymaganym przez przepisy prawa podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania nie skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o pracę.
• Aktualna treść klauzul informacyjnych dostępna jest w siedzibie i placówkach Administratora oraz na stronie internetowej: www.psoni-jaroslaw.org.pl

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w PSONI Koło w Jarosławiu.