Cukiernik / Trener pracy

OFERTA PRACY
Zakład Aktywności Zawodowej
PSONI Koło w Jarosławiu

I.Stanowisko: Cukiernik / Trener pracy
II.Termin składania ofert: 28.02.2023
III.Wymagania:
1.Wykształcenie: średnie zawodowe - cukiernik
2.Umiejętność sporządzania wyrobów cukierniczych
3.Znajomość tradycyjnych przepisów i receptur
4.Znajomości najnowszych trendów w cukiernictwie i deserach
5.Umiejętność organizacji pracy indywidualnej i zespołowej
6.Umiejętność nawiązywania i budowania relacji, kreatywność, otwartość, samodzielność, zaangażowanie
7.Książeczka do celów sanitarno - epidemiologicznych
IV.Obowiązki:
?Przygotowywanie wyrobów cukierniczych zgodnie z recepturami
?Organizacja procesu produkcyjnego
?Przestrzeganie zasad HACCP
?Dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb Osoby z Niepełnosprawnością
?Udział w tworzeniu i realizacji Indywidualnych Programów Rehabilitacji
?Bieżące prowadzenie obowiązującej dokumentacji
V. Miejsce i warunki pracy:
1.Zakład Aktywności zawodowej
ul. Wilsona 6 B, 37-500 Jarosław
Ciastkarnia – Manufaktura Smaku
2.Umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin ( 1/1 etat)
VI. Wymagane dokumenty:
1.aktualne CV
2.list motywacyjny

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.

Szczegółowych informacji udziela Specjalista ds. Kadr, tel. 16 621 53 78 wew. 126.
Oferty należy składać do dnia 28.02.2023. osobiście w dziale kadr Biura Obsługi Placówek, korespondencyjnie, adres: PSONI Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6 a, 37-500 Jarosław lub drogą mailową na adres: praca@psoni-jaroslaw.org.pl
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w PSONI Koło w Jarosławiu

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
w PSONI Koło w Jarosławiu
Treść klauzuli
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) tzw. RODO – informuję, iż:
•Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław
•Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:
ul. Wilsona 6a, 37- 500 Jarosław, tel. 16 621 53 78.
•Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody w przyszłych rekrutacjach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tzw. RODO.
•Dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji przez okres 3 lat.
•Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jej wyrażenia oraz w przypadkach określonych w tzw. RODO prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
•Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
•podanie danych osobowych jest wymagane od Pani/Pana na podstawie przepisu prawa (Kodeks pracy). Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podanie uniemożliwi przeprowadzenie Pani/Pana rekrutacji. W zakresie niewymaganym przez przepisy prawa podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania nie skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o pracę.
•Aktualna treść klauzul informacyjnych dostępna jest w siedzibie i placówkach Administratora oraz na stronie internetowej: www.psoni-jaroslaw.org.pl

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w PSONI Koło w Jarosławiu.