Nauczyciel terapeuta - OREW Oleszyce

 

OFERTA PRACY

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu

 

I. Stanowisko: nauczyciel terapeuta

II. Termin składania ofert: 31.03.2023r.

III. Liczba miejsc pracy: 1

IV. Wymagania:
1. wykształcenie: wyższe pedagogiczne z oligofrenopedagogiką
2. doświadczenie: mile widziany staż pracy bezpośrednio z dziećmi niepełnosprawnymi

V. Obowiązki/umiejętności:
1. Przygotowanie stanowiska pracy i sprzętu do terapii.
2. Udział w zespole terapeutycznym.
3. Opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno –rewalidacyjno- terapeutycznych
4. Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej, różnymi metodami zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
5. Wydawanie informacji, opinii, zaświadczeń.
6. Współpraca z rodzicami (warsztaty, instruktaże i udzielanie porad).
7. Dokumentowanie pracy bieżącej , w tym również opracowywanie specjalistycznej diagnozy.
8. Dokumentowanie pracy zgodnie z wymaganiami.

VI. Miejsce i warunki pracy:
1. Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno –Wychowawczy im. Krystyny Rajtar w, filia zamiejscowa w Oleszycach,
2. umowa o pracę na okres próbny w wymiarze pełnego etatu (40 godz./tyg)

VII. Wymagane dokumenty:
1. aktualne CV
2. list motywacyjny
3. kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje
4. kserokopie dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej
5. zaświadczenie o niekaralności

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Szczegółowych informacji dotyczących składania oferty udziela Kierownik Ośrodka tel. 16-621-52-18 lub specjalista ds. kadr - tel. (16) 621-53-78 wew. 126
Oferty należy składać do dnia 31.03.2023 roku osobiście w dziale kadr Biura Obsługi Placówek, korespondencyjnie na adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6 a 37-500 Jarosław lub drogą mailową na adres: praca@psoni-jaroslaw.org.pl

 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu.

 

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w PSONI Koło w Jarosławiu
Treść klauzuli
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) tzw. RODO - informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław.

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych – ul. Wilsona 6a, 37- 500 Jarosław, tel. 166215378.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody w przyszłych rekrutacjach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tzw. RODO.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji przez okres 3 lat.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jej wyrażenia oraz w przypadkach określonych w tzw. RODO prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

podanie danych osobowych jest wymagane od Pani/Pana na podstawie przepisu prawa (Kodeks pracy). Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podanie uniemożliwi przeprowadzenie Pani/Pana rekrutacji. W zakresie niewymaganym przez przepisy prawa podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania nie skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o pracę.

Aktualna treść klauzul informacyjnych dostępna jest w siedzibie i placówkach Administratora oraz na stronie internetowej: www.psoni-jaroslaw.org.pl.