Pedagog specjalny

OFERTA PRACY
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu

Stanowisko: Pedagog specjalny

I. Termin składania ofert: 30.04.2023

II. Liczba miejsc pracy: 1

III. Wymagania:

1. Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku pedagogika specjalna, mile widziane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
2. Doświadczenie: mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością
3. Inne: dobra organizacja pracy, otwartość, samodzielność, zaangażowanie, dyspozycyjność.
IV. Obowiązki:
? przygotowanie dziecka, stanowiska pracy i sprzętu do terapii;
? diagnostyka pedagogiczna dzieci;
? prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;
? prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją nałożonych zadań, w tym sporządzanie opinii dotyczących dziecka;
? udział w ocenie postępów funkcjonowania dziecka i skuteczności udzielanej pomocy;

Miejsce i warunki pracy:
Niepubliczna specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania rozwoju Dziecka
ul. 3-go maja 39 A, 37-500 Jarosław
Umowa o pracę w wymiarze 1/1 etat

.
VII. Wymagane dokumenty :
1. Aktualne CV;
2. List motywacyjny;
3. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje;
4. Zaświadczenie o niekaralności

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Szczegółowych informacji dotyczących składania oferty udziela specjalista ds. kadr tel. (16) 621-53-78 wew. 126.

Oferty należy składać do dnia 30.04.2023. osobiście w dziale kadr Biura Obsługi Placówek, korespondencyjnie na adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław lub drogą mailową na adres: praca@psoni-jaroslaw.org.pl

 

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
w PSONI Koło w Jarosławiu
Treść klauzuli
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) tzw. RODO – informuję, iż:
• Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław
• Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:
ul. Wilsona 6a, 37- 500 Jarosław, tel. 16 621 53 78.
• Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody w przyszłych rekrutacjach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tzw. RODO.
• Dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji przez okres 3 lat.
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jej wyrażenia oraz w przypadkach określonych w tzw. RODO prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
• podanie danych osobowych jest wymagane od Pani/Pana na podstawie przepisu prawa (Kodeks pracy). Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podanie uniemożliwi przeprowadzenie Pani/Pana rekrutacji. W zakresie niewymaganym przez przepisy prawa podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania nie skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o pracę.
• Aktualna treść klauzul informacyjnych dostępna jest w siedzibie i placówkach Administratora oraz na stronie internetowej: www.psoni-jaroslaw.org.pl

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w PSONI Koło w Jarosławiu.