Fizjoterapeuta/fizjoterapeutka OREW

OFERTA PRACY

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu

Stanowisko: fizjoterapeuta/fizjoterapeutka

Termin składania ofert: 30.04.2023r.

Liczba miejsc pracy: 1

Wymagania:
2. wykształcenie: wyższe, magister fizjoterapii
3. doświadczenie: mile widziane doświadczenie w pracy bezpośrednio z dziećmi z niepełnosprawnością.

Obowiązki/umiejętności:
1. Przygotowanie stanowiska pracy i sprzętu do terapii,
2. Udział w zespole terapeutycznym,
3. Opracowywanie programów zajęć fizjoterapeutycznych,
4. Prowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych indywidualnych i grupowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,
5. Opracowywanie weryfikacja efektów terapii,
6. Dokumentowanie pracy bieżącej , w tym również opracowywanie specjalistycznej diagnozy,
7. Dokumentowanie pracy zgodnie z wymaganiami.

Miejsce i warunki pracy:
1. Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno –Wychowawczy, filia miejscowa, ul. Wilsona 6C, 37 – 500 Jarosław
2. umowa o pracę na okres próbny w wymiarze pełnego etatu.

Wymagane dokumenty:
1. aktualne CV
2. list motywacyjny
3. kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje
4. Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami

Szczegółowych informacji dotyczących składania oferty udziela: specjalista ds. kadr tel. (16) 621-53-78 wew. 126 Oferty należy składać do dnia 30.04.2023 roku osobiście w dziale kadr Biura Obsługi Placówek, korespondencyjnie na adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6 a 37-500 Jarosław lub drogą mailową na adres: praca@psoni-jaroslaw.org.pl

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu.

 

 

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w PSONI Koło w Jarosławiu
Treść klauzuli
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) tzw. RODO - informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław.

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych – ul. Wilsona 6a, 37- 500 Jarosław, tel. 166215378.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody w przyszłych rekrutacjach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tzw. RODO.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji przez okres 3 lat.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jej wyrażenia oraz w przypadkach określonych w tzw. RODO prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

podanie danych osobowych jest wymagane od Pani/Pana na podstawie przepisu prawa (Kodeks pracy). Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podanie uniemożliwi przeprowadzenie Pani/Pana rekrutacji. W zakresie niewymaganym przez przepisy prawa podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania nie skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o pracę.

Aktualna treść klauzul informacyjnych dostępna jest w siedzibie i placówkach Administratora oraz na stronie internetowej: www.psoni-jaroslaw.org.pl.