Trener pracy - Centrum DZWONI

OFERTA PRACY
Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI  PSONI Koło w Jarosławiu

I. Stanowisko: Trener pracy w projekcie „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI IV”
II. Termin składania ofert: 10.03.2023r.
III. Wymagania:
1. Wykształcenie: wyższe (preferowane: doradztwo zawodowe, psychologia, socjologia, pedagogika, politologia, marketing).
2. Doświadczenie:
• doświadczenie w pracy z ludźmi, w tym z osobami z różnymi niepełnosprawnościami,
• doświadczenie na stanowisku trenera pracy (mile widziane).
3. Inne: komunikatywność, otwartość, samodzielność, zaangażowanie, umiejętność
nawiązywania i budowania relacji, umiejętność organizacji pracy, współpracy
i pracy zespołowej,

IV. Obowiązki:
1. Wsparcie nieaktywnych zawodowo osób z niepełnosprawnością w procesie wyboru i poszukiwania pracy (wsparcie podczas próbek pracy, praktyk zawodowych, pozyskiwanie nowych miejsc pracy, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, towarzyszenie osobie z niepełnosprawnością w procesie rekrutacji, badania w medycynie pracy);

2. Wsparcie osób z niepełnosprawnością zatrudnionych na otwartym rynku pracy (szkolenie niepełnosprawnego pracownika w miejscu jego pracy, monitorowanie zatrudnienia, współpraca z otoczeniem pracownika z niepełnosprawnością w miejscu pracy oraz rodziną);

3. Współpraca z innymi specjalistami Centrum DZWONI (psycholog, doradca zawodowy, trenerzy pracy), uczestniczenie w diagnozie osób z niepełnosprawnością;

4. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością (min.: szkoły przysposabiające do pracy, warsztaty terapii zajęciowej, urzędy, instytucje rynku pracy).

5. Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi i merytorycznymi.

V. Miejsce i warunki pracy:
1. Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI, ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (umowa na czas określony).

VI. Wymagane dokumenty:
1. Aktualne CV ze zdjęciem
2. List motywacyjny

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.

Szczegółowych informacji udziela Specjalista ds. Kadr, tel. 16 621 53 78 wew. 126.
Oferty należy składać do dnia 10.03.2023 roku osobiście w dziale kadr Biura Obsługi Placówek, korespondencyjnie, adres: PSONI Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6 a, 37-500 Jarosław lub drogą mailową na adres: praca@psoni-jaroslaw.org.pl

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w PSONI Koło w Jarosławiu

 

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
w PSONI Koło w Jarosławiu
Treść klauzuli
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) tzw. RODO – informuję, iż:
• Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław
• Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:
ul. Wilsona 6a, 37- 500 Jarosław, tel. 16 621 53 78.
• Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody w przyszłych rekrutacjach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tzw. RODO.
• Dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji przez okres 3 lat.
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jej wyrażenia oraz w przypadkach określonych w tzw. RODO prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
• podanie danych osobowych jest wymagane od Pani/Pana na podstawie przepisu prawa (Kodeks pracy). Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podanie uniemożliwi przeprowadzenie Pani/Pana rekrutacji. W zakresie niewymaganym przez przepisy prawa podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania nie skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o pracę.
• Aktualna treść klauzul informacyjnych dostępna jest w siedzibie i placówkach Administratora oraz na stronie internetowej: www.psoni-jaroslaw.org.pl

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w PSONI Koło w Jarosławiu.