PSONI/DP/2131-18/2877/17

Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wilsona 6b w Jarosławiu na potrzeby ciastkarni Zakładu Aktywności Zawodowej PSONI w Jarosławiu – PSONI/DP/2131-18/2877/17