PSONI/DP/2131-12/2592/20 - Usługi cateringowe

 

Usługi cateringowe dla uczestników projektu pn. Dzienny Dom Pomocy PSONI Koło w Jarosławiu  - PSONI/DP/2131-12/2592/20