Dostawa mini ciągnika wraz z osprzętem PSONI/ZP/2131-18/2772/21