Dostawa fabrycznie nowego samochodu PSONI/ZP/2131-2/168/22